Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Minione Wydarzenia

Grudzień 2021
299PLN

„Zmiany w decyzji o warunkach zabudowy związane z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986) – zabudowa jednorodzinna do 70 m2”

17-12-2021 / 09:00-14:00
Szkolenie online
p_startowe-tiny

Zapraszamy pracowników administracji miast i gmin, studentów oraz wszystkich zainteresowanych w/w tematyką na szkolenie on-line

Dowiedz się więcej »
Styczeń 2022
299PLN

„”Nowe” rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego znaczenie dla zapisów planu miejscowego i procedury planistycznej. Zapisy planów miejscowych i tryb ich sporządzania w orzecznictwie i stanowiskach wojewodów – analiza roku 2021.”

10 stycznia / 09:00-14:00
Szkolenie online
p_startowe-tiny

Zapraszamy pracowników administracji miast i gmin, studentów oraz wszystkich zainteresowanych w/w tematyką na szkolenie on-line

Dowiedz się więcej »
299PLN

„Zmiany w decyzji o warunkach zabudowy związane z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986) – zabudowa jednorodzinna do 70 m2”

14 stycznia / 09:00-14:00
Szkolenie online
The audience listens to the acting

Zapraszamy pracowników administracji miast i gmin, studentów oraz wszystkich zainteresowanych w/w tematyką na szkolenie on-line

Dowiedz się więcej »
299PLN

„”Nowe” rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego znaczenie dla zapisów planu miejscowego i procedury planistycznej. Zapisy planów miejscowych i tryb ich sporządzania w orzecznictwie i stanowiskach wojewodów – analiza roku 2021.”

17 stycznia / 09:00-14:00
Szkolenie online
p_startowe-tiny

Zapraszamy pracowników administracji miast i gmin, studentów oraz wszystkich zainteresowanych w/w tematyką na szkolenie on-line

Dowiedz się więcej »
299PLN

„Zmiany w decyzji o warunkach zabudowy związane z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986) – zabudowa jednorodzinna do 70 m2”

21 stycznia / 09:00-14:00
Szkolenie online
The audience listens to the acting

Zapraszamy pracowników administracji miast i gmin, studentów oraz wszystkich zainteresowanych w/w tematyką na szkolenie on-line

Dowiedz się więcej »
+ Eksport Listed Wydarzenia