Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

  • To event minęło.

„”Nowe” rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego znaczenie dla zapisów planu miejscowego i procedury planistycznej. Zapisy planów miejscowych i tryb ich sporządzania w orzecznictwie i stanowiskach wojewodów – analiza roku 2021.”

17 stycznia / 09:00-14:00

| 299PLN
p_startowe-tiny

editio-logo_recepta

Firma EDITIO ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie on-line pt.:

„”Nowe” rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego znaczenie dla zapisów planu miejscowego i procedury planistycznej. Zapisy planów miejscowych i tryb ich sporządzania w orzecznictwie i stanowiskach wojewodów – analiza roku 2021.”

Zapewniamy:

  • Wysoki poziom merytoryczny szkolenia.
  • Szkolenie na platformie on-line oraz link do logowania.
  • Możliwość zadawania pytań (warunkiem jest wyposażenie komputera uczestnika szkolenia w mikrofon lub poprzez komunikator).
  • Certyfikat ukończenia w wersji drukowanej (przesyłane pocztą tradycyjną po szkoleniu).

Szkolenie odbędzie się:

dnia: 17 stycznia 2022 r.
w godz.: 09.00  – 14.00

Godziny i przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 logowanie.

9.30 – 10.30 – szkolenie;

10.30 – 11.00 – przerwa;

11.00 –12.00 – c.d. szkolenia;

12.00 – 12.30 – przerwa;

12.30 –13.45 – szkolenie.

13.45 –14.00 – zakończenie szkolenia.

Cena szkolenia on-line: 299 zł brutto za link dostępowy; 219 zł za kolejny link dostępowy

Zapraszamy do skorzystania z promocji EDITIO:

Jeżeli jeden Urząd będzie chciał otrzymać kilka linków dostępowych – każdy kolejny dostęp: 219 zł.

Faktura i dyplom w wersji drukowanej będą przesyłane pocztą tradycyjną po szkoleniu.

WYKŁADOWCA: dr Marcin Pelc – były pracownik Oddziału Planowania i Zagospodarowania
Przestrzennego Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, gdzie zajmował się oceną zgodności planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z przepisami prawnymi. Pracownik jednostki samorządu terytorialnego, współpracownik biura urbanistycznego oraz kancelarii prawnej. Czynny dydaktycznie, prowadzi zajęcia z zakresu planowania przestrzennego i prawa administracyjnego. Autor licznych publikacji z zakresu planowania przestrzennego oraz członek ponad 30 komisji urbanistyczno-architektonicznych. Stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie dysertacji „Polityka planowania przestrzennego III RP na szczeblu gminy”.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.                 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.     Ustalenia dotyczące zapisów planu miejscowego

2.     Regulacje dotyczące załącznika graficznego do planu miejscowego

3.     „Nowe” oznaczenia (klasy) przeznaczenia terenów w planach miejscowych

4.     Regulacje dotyczące zakresu dokumentacji prac planistycznych (m.in. obowiązek prowadzenia dokumentacji prac planistycznych w postaci elektronicznej)

5.     Przepisy przejściowe w zakresie obowiązywania „nowego” rozporządzenia

6.     Porównanie „starego” i „nowego” – rozporządzenia. Podobieństwa i różnice.

II.               Tryb sporządzania planów miejscowych w wyrokach i rozstrzygnięciach nadzorczych z roku 2021.,m.in.

1.     Istota wyznaczenia obszaru opracowania planu miejscowego

2.     Istota opinii i uzgodnień

3.     Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych lub rolnych na cele nieleśne lub nierolne (przymiot strony w postępowaniu, „powtórne” wystąpienie o zgodę)

4.     Uwagi złożone do prognozy oddziaływania na środowisko a uwagi złożone do projektu planu miejscowego- sposób i forma rozpatrzenia

5.     Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia (braku uwzględnia) uwag

6.     Uchwała w sprawie planu miejscowego – kompetencje rady gminy

III.              Zapisy planów miejscowych w wyrokach i rozstrzygnięciach nadzorczych z ostatnich 12 miesięcy, m.in.

1.     Rozbieżności orzecznictwa i Wojewodów w zakresie mieszania przeznaczenia terenów;

2.     Obowiązkowe do wyznaczenia wskaźniki i parametry urbanistyczne (w świetle „nowego” rozporządzania

3.     Możliwość niewyznaczania dróg wewnętrznych na rysunku planu przy ich dopuszczeniu w tekście planu miejscowego

4.     Dodatkowe obowiązki dotyczące inwestora

5.     Minimalna powierzchnia działki budowlanej w terenach R, RM oraz RU

6.     Ustalenia, których nie można zapisywać

IV.             Problemy i pytania aktualne – niezadane w trakcie szkolenia …. postaramy się je rozwiązać

Karta zgłoszeniowa – POBIERZ

Szczegóły

Data:
17 stycznia
Czas:
09:00-14:00
Koszt:
299PLN
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , , , ,

Organizator

Editio Sp. z o.o.
Telefon:
+48 56 475 48 24
Email:
editio@editio.info.pl
Strona internetowa:
www.editio.info.pl

Miejsce

Szkolenie online